Hướng dẫn sử dụng VPN

Bước 1. Tải và cài đặt phần mềm dưới đây với quyền Administrator.

Bước 2. Tải file cấu hình VPN. (SocksVL gửi đính kèm trong mail gửi khách hàng)
Bước 3. Giải nén file nhận được sẽ thấy có file cấu hình VPN. Mỗi thư mục là chứa các file cấu hình liên quan địa chỉ IP.
Bước 4. Mở phần mềm OpenVPN Client, nhấn vào dấu + ở mục Connect Profiles.

Bước 5. Chọn Local file, nhấn Import rồi trỏ đến file cấu hình (có đuôi là .ovpn).

Bước 6. Đặt tên cho profile này, nên đặt theo vị trí hoặc đặt luôn theo IP để dễ quản lý. Save.

Bước 7. Muốn fake IP nào thì ấn vào Profile đó.

Đợi 1 lúc để phần mềm kết nối, đến khi hiện ra bảng như sau là được. Sau đó vào IP2Location.com để kiểm tra xem đã fake được IP chưa.
*chú ý: có thể lúc kết nối, Firewall sẽ hỏi có cho phép kết nối không thì chọn cho phép Allow.