Hướng dẫn sử dụng Proxifier

Q41h1a8

Bước 1. Tải phần mềm Proxifier 3.x mới nhất tại đây. Dùng 1 trong các key sau để kích hoạt thành bản trả phí dùng mãi mãi.
Bước 2. Mở phần mềm Proxifier vừa cài đặt có giao diện như sau.
proxifier1
Bước 3. Vào Profile > Proxy Servers.. > Nhấn Add..
proxifier2
Bước 4. Nhập thông tin cấu hình của Socks (gửi kèm trong email)
proxifier3
Bước 5. Nhấn Check, nếu hiện ra chữ màu xanh lá cây Proxy is ready work with Proxifier! là kết nối và fake IP toàn máy thành công; nếu hiện ra Testing failed màu đỏ thì kết nối thất bại.
proxifier5

proxifier4