Hướng dẫn cài đặt, sử dụng VPN cho MAC

Bước 1. Tải Tunnelblick mới nhất

Bước 2. Mở file .dmg vừa tải được.

 

Bước 3. Sao chép Tunnelblick vào thư mục ~/Library/Application

Bước 4. Tải file cấu hình do SocksVL đính kèm trong mail thông tin dịch vụ và mở ra rồi nhập mật khẩu của máy Mac

Bước 5. Mở Tunnelblick, biểu tượng nhỏ sẽ hiện ở Status bar. Chọn kết nối với VPN vừa cài là xong.