Hỏi đáp

1. “IP sạch” hay “IP clear” là thế nào?
– Là địa chỉ IP chưa sử dụng bao giờ, chưa bị blacklist ở các trang giao dịch thương mại điện tử.

2. Dịch vụ có đảm bảo?
– chúng tôi không dùng “tiền chùa” để mua hoặc dùng phần mềm scan rồi cung cấp lại dịch vụ; tất cả dịch vụ đều được đầu tư tiền bạc và công sức nghiêm chỉnh từ đầu tới cuối, dịch vụ được bảo hành đến khi dịch vụ hết hạn sử dụng.

3. Tại sao không cho thanh toán 1 tháng?
– Giá 1 tháng cao, không tương xứng tiền khách bỏ ra và nếu bán theo tháng sẽ thu hút nhiều khách hàng xấu, ảnh hưởng làm blacklist dải IP.

4. Cung cấp những vị trí nào?
– US, UK, Singapore, Japan, Italia, Sweden, Netherland,… Tuy nhiên giá các vị trí khác US có giá cao hơn; bảng giá dịch vụ trên SocksVL là dành cho vị trí US. Nếu muốn mua các vị trí khác, vui lòng liên hệ; giá, chất lượng, bảo hành luôn tốt nhất.

5. Tại sao nên dùng dịch vụ SocksVL? HideMyAss, 5socks.net, Vip72,.. thì sao?
– HideMyAss: nhiều location, tốc độ nhanh, IP dùng chung nên Blacklist.
– 5socks.net, Vip72: nhiều location, tạo Socks 5 từ các máy tính nhiễm mã độc toàn thế giới nên nhanh chậm thất thường, sống/chết thất thường, IP dùng chung nên Blacklist
– Một vài dịch vụ Pri SSH của Việt Nam khác: nhiều location, tạo Pri Socks từ các máy tính nhiễm mã độc toàn thế giới nên nhanh chậm thất thường, sống/chết thất thường, IP dùng chung nên Blacklist
SocksVL: ít Location hơn, tốc độ nhanh, dịch vụ duy trì đến khi khách ngừng gia hạn, IP sạch và cấp riêng từng khách.

“You get what you pay for” – “Tiền nào của đấy”

vpnlocation