Bảng giá

VPN/SSH

Thời hạn Vị trí Giá Đăng ký
3 tháng US 4$/tháng Đặt mua
6 tháng US 3.5$/tháng Đặt mua
12 tháng US 3$/tháng Đặt mua

*Báo giá dành cho 1 SSH/VPN với 1 IP riêng biệt, không chia sẻ cùng người khác.

Remote Desktop

Thời hạn Vị trí Giá Đăng ký
1 tháng US 8$/tháng Đặt mua
3 tháng US 6$/tháng Đặt mua
6 tháng US 5$/tháng Đặt mua
12 tháng US 4$/tháng Đặt mua

*Báo giá dành cho 1 Remote Desktop với 1 IP riêng biệt, không chia sẻ cùng người khác.

“You get what you pay for” – “Tiền nào của đấy” > “Tiền ít đòi hít *** thơm”

badtattoo